รับสอน วิทยาศาสตร์

รั้วจุฬาติรั้วจุฬาติวเตอร์ ศูนย์จัดส่งครูสอนพิเศษและติวเตอร์ตามบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยติวเตอร์มากกว่า 10,000 คน จากทุกสถาบันการศึกษา พร้อมให้บริการการสอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น และทุกพื้นที่ ด้วยแผนการสอนที่ออกแบบเฉพาะผู้เรียนรายบุคคล รายกลุ่ม และตามจุดประสงค์การเรียนที่แตกต่างกัน


รับสอนพิเศษ ติวตัวต่อตัว ติวตามบ้าน วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

โดยติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และทุกมหาวิทยาลัย รับติวระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย ค่าเรียนเริ่มต้นเพียง 200/ชั่วโมง ติวเตอร์สอนตามบ้านจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ 

 

อัตราค่าเรียนพิเศษตัวต่อตัว เริ่มต้นเพียง 200/ชั่วโมง ชำระค่าเรียนเป็นครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย กำหนดวันเวลาและสถานที่ได้เอง สอนหรือติวโดยติวเตอร์จุฬา มธ มหิดล และทุกมหาวิทยาลัย สอนและติวตามบ้าน นอกสถานที่ ทุกพื้นที่ ด้วยคุณภาพการสอนเต็มเปี่ยม

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ของรั้วจุฬาติวเตอร์

 • ติวเตอร์พี่พิม

  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  เอกเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่กิ่ง

  ปริญญาตรี คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ เอกชีวเคมีทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์
 • ติวเตอร์พี่หนุ่น

  ปริญญาตรีและปริญญาโท
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่หลา

  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (เกีรตินิยมอันดับ 2)
  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีบูรณาการ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่บี

  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมีอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่วุฒิ

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ โรคพืช
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่วนหนึ่งนักเรียนของเรา

รั้วจุฬาติวเตอร์ จัดส่งครูสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์ตัวต่อตัว ติวเตอร์สอนพิเศษ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์มหิดล และติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

         เพิ่มเพื่อน   

คลิกปุ่ม Add Friends เพื่อติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ