สมัครติวเตอร์

คลิกปุ่ม Add Friends เพื่อจองงานสอนได้เลยนะคะ

เพิ่มเพื่อน

คุณสมบัติของติวเตอร์

1. เรียนหรือจบระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีใจรักการสอน โดยรู้และตระหนักดีถึงหน้าที่ของครูและติวเตอร์

3. ตรงต่อเวลา ไม่ขาดสอนบ่อย

4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อนักเรียน

5. ไม่ดูถูกความสามารถของตนเองและนักเรียน

6. หมั่นฝึกฝนทักษะการสอนและความรู้ความสามารถ

7. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมิจฉาชีพหรือขาดจริยธรรมในการเป็นครูและติวเตอร์

 

ข้อปฎิบัติของติวเตอร์ (อ่านให้ครบทุกข้อนะคะ)

 

***1. ติวเตอร์สามารถจองงานสอนได้ทุกงาน โดยสามารถดูงานสอนได้จากกลุ่มเฟสบุ๊คชื่อ "งานสอน รั้วจุฬาติวเตอร์" https://www.facebook.com/groups/1946931862258290/ 

 

โดยต้องกรอกประวัติในเวปไซต์(ก่อนหรือหลังจองงานก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมกรอก มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอคืนได้ หากงานมีปัญหา) กรอกประวัติโดยคลิก กรอกประวัติ

 

2. หากติดต่อนักเรียน/ผู้ปกครองไปแล้ว มีการยกเลิกงาน เนื่องจากนักเรียนเปลี่ยนใจไม่เรียนหรือได้ติวเตอร์จากสถาบันอื่นๆแล้ว หรือเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุจากทางนักเรียน ติวเตอร์จะได้รับค่า fee คืนเต็มจำนวนภายใน 1-3 วัน

 

3. หากติวเตอร์ยกเลิกงานเอง ด้วยเหตุผลของติวเตอร์ เช่น ท่านไม่สามารถสอนตามวันเวลาที่ประกาศแจ้ง ท่านไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะสอนนักเรียนได้ ท่านประสบปัญหาส่วนตัวไม่สามารถไปสอนได้ เป็นต้น จะไม่สามารถรับเงินค่า fee คืนได้ทุกกรณี

 

4. หากติวเตอร์ถูกยกเลิกงานหลังจากไปสอนแล้ว เนื่องจากติวเตอร์ขาดคุณสมบัติที่นักเรียนต้องการ เช่น สอนน่าเบื่อ สอนไม่ตรงจุดประสงค์ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ถูกยกเลิก ติวเตอร์จะไม่ได้รับเงินค่า fee คืน

 

5. หากติวเตอร์ถูกยกเลิกงานหลังจากไปสอนแล้ว และมีส่วนต่างค่า fee เนื่องจากนักเรียนเปลี่ยนใจไม่เรียน หรือเหตุผลอื่นๆที่มาจากตัวนักเรียน ติวเตอร์จะได้รับเงินส่วนต่างค่า fee คืน เช่น ไปสอน 1 ครั้ง ได้รับค่าสอนมา 500 บาท แต่จ่ายค่า fee มา 1,000 บาท ติวเตอร์จะได้รับเงินคืน 500 บาท ภายใน 1-3 วัน

 

6. งานทุกงานไม่สามารถรับประกันความสั้นยาวของงานได้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยที่เกินความควบคุมของทางสถาบัน

 

***7. ติวเตอร์ต้องมอบสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการศึกษา ให้กับนักเรียน และ/หรือ ผู้ปกครอง เมื่อไปสอนครั้งแรก

 

***8. ติวเตอร์ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา/นิสิต โดยคลิก ส่งหลักฐาน

 

***9. ติวเตอร์ต้องถ่ายรูปคู่กับนักเรียนและส่งมายัง LINE ID: @ruachulatutor.job เมื่อไปสอนครั้งแรก

 

10. หากติวเตอร์ไม่ปฎิบัติตามข้อ 1 และ 7-9 จะไม่สามารถขอเงินค่า fee ได้ทุกกรณี

 

11. ติวเตอร์ติดต่อสื่อสารกับแอดมินและนักเรียน/ผู้ปกครองด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ไม่วีน ไม่เหวี่ยง หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทางสถาบันจะทำการแบนติวเตอร์ออกจากระบบ และแจ้งให้เครือข่ายสถาบันติวและศูนย์จัดหาติวเตอร์แห่งอื่นๆได้รับทราบ

 

12. ไม่อนุญาตให้ติวเตอร์เก็บเงินค่าสอนจากนักเรียนล่วงหน้าหรือซื้อเป็นคอร์ส หากได้รับแจ้งพฤติกรรมดังกล่าว ติวเตอร์จะได้รับการแบนออกจากการเป็นติวเตอร์ของทางสถาบัน และประกาศแจ้งในกลุ่มเฟสบุ๊คของกลุ่ม รวมถึงการแจ้งข้อมูลต่อศูนย์จัดหาติวเตอร์อื่นๆได้รับทราบ (ติวเตอร์บางท่านเก็บเงินค่าสอนนักเรียนล่วงหน้า แล้วไม่ไปสอน ทำให้ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นปัญหาที่ทางสถาบันต้องแบกรับค่ะ)

 

 

***ข้อแนะนำเพิ่มเติม: สำหรับติวเตอร์ที่ใช้ไลน์คุยกับนักเรียน/ผู้ปกครอง ติวเตอร์ไม่ควรใช้ชื่อไลน์ตลก หยาบคาย หรือไม่เหมาะสม ควรใช้ชื่อเล่น หรือชื่อจริงตามปกติ และไม่ควรใช้รูปโปรไฟล์หรือรูปไทม์ไลน์ที่ไม่สุภาพ เซ็กซี่ ตลก เนื่องจากอาชีพครูและติวเตอร์ เรื่องภาพพจน์เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญค่ะ

 

หากท่านยอมรับคุณสมบัติและข้อปฎิบัติดังกล่าว ทางสถาบันยินดีร่วมงานกับท่านอย่างเป็นมิตร และด้วยจิตไมตรีค่ะ ^_^ 

 

สมัครติวเตอร์โดยกดส่งประวัติและส่งบัตรประชาชนด้านล่าง (ทำให้ครบทั้งสองส่วนนะคะ)

รูปถ่ายของท่าน ชื่อ และการศึกษา อาจได้รับการคัดเลือกให้ปรากฎในเวปไซต์ www.ruachulatutor.com www.chulatutorexpress.com  www.chulafirst.com และ www.moomchulatutor.com หากท่านไม่ต้องการให้ปรากฎ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ LINE ID: @ruachulatutor.job